تاییدیه نظام مهندسی رشته عمران - ساختمان سازی

قابل توجه بينندگان محترم سايت، پيمانکاران و علاقمندان به صنعت ساختمان سازي تحصيل در رشته کارشناسي عمران - ساختمان سازي مورد تاييد نظام مهندسي

در مرکز عالي علمي - کابردي تعاوني پيام شهرکرد

05.jpg